بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

کوچینگ عملکرد

نقش کوچینگ در افزایش میزان عملکرد و بهره وری پرسنل در سازمان ها

/post-35

در دنیا تحقیقات گسترده ای بر روی میزان عملکرد و بهره وری کارکنان سازمان های بزرگ و متوسط انجام شده است که یکی از معروف ترین و معتبرترین موسسات گالوپ بوده است. تحقیقات گالوپ بر روی سازمان های دنیا نشان دهنده پایین بودن میزان تعامل و عملکرد و بهره وری کارکنان با آن ها بوده و نکته جالب اینکه کوچینگ سازمانی (که بر اساس صلاحیت های فدراسیون جهانی کوچینگ ICF  اجرا می شود)با توجه به ماهیت این تحقیقات به میزان شگفت انگیزی می تواند به افزایش نرخ بهره وری و عملکرد پرسنل در سازمان ها موثر باشد.