بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

کوچینگ

کوچینگ سازمانی و نیاز رهبران

/post-38

رهبران کسب وکار برای ایجاد چشم انداز و پشتیبانی از بزرگترین سرمایه شرکت یعنی افراد آن به مهارت و چابکی نیاز دارند.اوضاع پرفراز و نشیب امروز فرصت های فعال بودن ، کشف امکانات جایگزین و ایجاد اخلاق نوآورانه را که به دنبال راهکارهای جدید برای مقاومت در برابر وضع موجود است، بزرگنمایی می کند.


نقش طرز فکر در کسب وکار و زندگی و تجربیات پیمان امیدوار در رهیاری

/post-37

امروزه خیلی از اخبار رسانه های اجتماعی تعداد زیادی شعارهای انگیزشی را نشان می دهد که ما را در به آغوش کشیدن و جشن گرفتن شکست ها ترغیب می کند و می گویند شکست بهترین راه یادگیری است اگر از آن یاد بگیریم. تمام این تئوری ها عالی هستند اما چطور می توانیم حامی خودمان باشیم تا نسبت به شکست، شجاعت و خودباوری پیدا کنیم و یاد بگیریم و حرکت کنیم.


تاثیر ذهن آگاهی در جلسات کوچینگ

/post-34

ذهن آگاهی به معنی حضور در لحظه حال همانطور که تاثیر بسیار زیادی در روابط ما در روزمره دارد و باعث افزایش عملکرد و بهره وری ما در طول یک روز کاری می شود می تواند نقش مهم و پر رنگی در جلسات کوچینگ برای طرفین جلسه یعنی مراجع و کوچ داشته باشد


۸ مرحله کاربردی هدفگذاری کوچینگی

/post-33

هدفگذاری کاربردی بعنوان یکی از چالش هایی که خیلی از افرادی که در جلسات با آن ها صحبت می کنم، مطرح شده است. برای همین در این نوشته تصمیم گرفتم روشی را که در جلسات کوچینگ بعنوان هدفگذاری به افراد کمک کرده است را در این مقاله بنویسم.


کوچینگ تیمی راهی برای افزایش عملکرد تیم ها

/post-31

کوچینگ تیمی بعنوان فرآیندی که در تیم های سازمان ها کمک می کند که افزایش تعاملات پرسنل با سازمانها و یکپارچه سازی و هماهنگ سازی بخش های مختلف سازمان با همدیگر رقم بخورد. همچنین کوچینگ تیمی به تیم های سازمان ها کمک می کند که چالشهای اصلی عدم رشد و پیشرفت تیم ها در جهت اهدف سازمان استخراج شده و راهکارهای مناسب و مخصوص تیم در جهت اهداف سازمان تعیین شود.


جَنگ من تا موفقیت

/moco4

موفقیت درد داره، تغییر درد داره، باید خیلی وقتا جلوی خودتم بایستی


ترازوی علم و عمل

/moco2

توی این مطلب در مورد این صحبت کردم که چه طوری بین کسب دانش و عمل گرایی تعادل ایجاد کنیم که موفق بشیم