بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

پیمان امیدوار

20 ویژگی یک رهبر خدمتگزار در سازمان

/post-39

در حالی که ایده "رهبر خدمتگزار" را می توان در آموزه های دینی و فلسفی در طول تاریخ یافت، مقاله ای که توسط رابرت کی گرین لیف در سال 1970 منتشر شد با عنوان "خدمتکار به عنوان رهبر" این مفهوم را به دنیای تجارت مدرن آورد. در آن، گرین لیف توضیح می دهد که چگونه یک رهبر خدمتگزار نیازهای دیگران را اولویت بندی می کند، آنها را برای دستیابی به اهدافشان توانمند می کند و از آنها حمایت می کند و در خدمت به خیر بیشتر سازمان یا جامعه است.


کوچینگ سازمانی و نیاز رهبران

/post-38

رهبران کسب وکار برای ایجاد چشم انداز و پشتیبانی از بزرگترین سرمایه شرکت یعنی افراد آن به مهارت و چابکی نیاز دارند.اوضاع پرفراز و نشیب امروز فرصت های فعال بودن ، کشف امکانات جایگزین و ایجاد اخلاق نوآورانه را که به دنبال راهکارهای جدید برای مقاومت در برابر وضع موجود است، بزرگنمایی می کند.


نقش طرز فکر در کسب وکار و زندگی و تجربیات پیمان امیدوار در رهیاری

/post-37

امروزه خیلی از اخبار رسانه های اجتماعی تعداد زیادی شعارهای انگیزشی را نشان می دهد که ما را در به آغوش کشیدن و جشن گرفتن شکست ها ترغیب می کند و می گویند شکست بهترین راه یادگیری است اگر از آن یاد بگیریم. تمام این تئوری ها عالی هستند اما چطور می توانیم حامی خودمان باشیم تا نسبت به شکست، شجاعت و خودباوری پیدا کنیم و یاد بگیریم و حرکت کنیم.


تعهد ناخود آگاه مدیران کسب و کار

/post-36

حتما این تجربه را دارید که در مورد موضوعی حرف می زنید تا به اقدام در مورد آن تصمیم بگیرید. با این نوع کار نوعی تعهد در خودتان نسبت به آن مسئله ایجاد می کنید. تعهداتی وجود دارند که زمانی در انسان شکل می گیرند که به کسی زنگ بزنیم یا از چیزی طرفداری کنیم مخصوصاْ اگر این مسئله برایتان هم معنادار باشد و هم واقعی،  دو ویژگی که غالباْ در موضوعات با محوریت انسان قابل رویت هستند همراه با این نوع از تعهدات، مسئولیت های دیگری نیز وجود دارد که موجب تضعیف یا تشدید تعهد اولیه می گردد.


تاثیر ذهن آگاهی در جلسات کوچینگ

/post-34

ذهن آگاهی به معنی حضور در لحظه حال همانطور که تاثیر بسیار زیادی در روابط ما در روزمره دارد و باعث افزایش عملکرد و بهره وری ما در طول یک روز کاری می شود می تواند نقش مهم و پر رنگی در جلسات کوچینگ برای طرفین جلسه یعنی مراجع و کوچ داشته باشد


کوچینگ تیمی راهی برای افزایش عملکرد تیم ها

/post-31

کوچینگ تیمی بعنوان فرآیندی که در تیم های سازمان ها کمک می کند که افزایش تعاملات پرسنل با سازمانها و یکپارچه سازی و هماهنگ سازی بخش های مختلف سازمان با همدیگر رقم بخورد. همچنین کوچینگ تیمی به تیم های سازمان ها کمک می کند که چالشهای اصلی عدم رشد و پیشرفت تیم ها در جهت اهدف سازمان استخراج شده و راهکارهای مناسب و مخصوص تیم در جهت اهداف سازمان تعیین شود.