بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

ذهن آگاهی

تاثیر ذهن آگاهی در جلسات کوچینگ

/post-34

ذهن آگاهی به معنی حضور در لحظه حال همانطور که تاثیر بسیار زیادی در روابط ما در روزمره دارد و باعث افزایش عملکرد و بهره وری ما در طول یک روز کاری می شود می تواند نقش مهم و پر رنگی در جلسات کوچینگ برای طرفین جلسه یعنی مراجع و کوچ داشته باشد