در حالی که ایده "رهبر خدمتگزار" را می توان در آموزه های دینی و فلسفی در طول تاریخ یافت، مقاله ای که توسط رابرت کی گرین لیف در سال 1970 منتشر شد با عنوان "خدمتکار به عنوان رهبر" این مفهوم را به دنیای تجارت مدرن آورد. در آن، گرین لیف توضیح می دهد که چگونه یک رهبر خدمتگزار نیازهای دیگران را اولویت بندی می کند، آنها را برای دستیابی به اهدافشان توانمند می کند و از آنها حمایت می کند و در خدمت به خیر بیشتر سازمان یا جامعه است.

رهبرانی که سبک رهبری خدمتگزار را اتخاذ می کنند، متوجه می شوند که این سبک به تقویت مشارکت و رضایت کارکنان، افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ اعتماد مشارکتی کمک می کند. در پایین نمونه‌هایی از معنای رهبر خدمتگزار بودن در سال 2024 را توضیح می‌دهند که چرا برای رهبرانی که پیچیدگی‌های محیط‌های تجاری امروز را دنبال می‌کنند، این مفهوم ضروری است.

1.امنیت روانی ایجاد کنید

رهبری خدمتگزار پاسخی به چالش‌های سال 2024 در محل کار است. رهبران خدمتگزار از طریق شفافیت، همدلی و گوش دادن عمیق، امنیت روانی ایجاد می کنند. آنها از طریق حمایت و راهنمایی افراد را توانمند می کنند. آنها رفاه و مشارکت کارکنان را در اولویت قرار می دهند. این سبک به طور منحصر به فردی نیازهای کارکنان نسل جدید(z) را برآورده می کند، پتانسیل آنها را آشکار می کند و نیروی کار پر رونق و فراگیر را پرورش می دهد.


2. اعضای تیم خود را در اولویت قرار دهید

یک تیم پر استرس را تصور کنید که یک رهبر سنتی آنها را برای رسیدن به نتایج تحت فشار قرار می دهد اما یک رهبر خدمتگزار گوش می دهد، آنها را با ضرب الاجل های انعطاف پذیر توانمند می کند و از طریق آموزش روی رشد آنها تمرکز می کند. این کار فرسودگی شغلی را کاهش می دهد و روحیه را تقویت می کند و منجر به تیمی پویاتر و سازنده تر می شود. داشتن رویکرد رهبری انسان محور یک مهارت ارزشمند در عصر دیجیتال است.


3. گوش دادن فعال را تمرین کنید

رهبران خدمتگزار در سال 2024 گوش دادن فعال را تمرین می کنند و از همدلی برای اعضای تیم های خود استفاده می کنند و به رشد افراد متعهد می شوند. پنج نسل در نیروی کار دنیا وجود دارد که هر کدام دارای ارزش های اصلی و انتظارات متفاوتی در مورد ارتباطات و تعادل بین کار و زندگی هستند. یک رهبر خدمتگزار باید با تمام حواس خود گوش دهد، پذیرا باشد که چه چیزی برای دیگران مهم است، و ایده های آنها را تشویق کند، ارزش قائل شود و در آن گنجانده شود.


4. از پرسنل بپرسید که چگونه می توانید به بهترین نحو به آنها خدمت کنید

از پرسنل بپرسید: "چگونه می توانم به بهترین شکل به شما خدمت کنم یا از شما حمایت کنم؟"

 با پرسیدن این سوال و گوش دادن به پاسخ آنها با کنجکاوی، دلسوزی و همدلی، رهبری خدمتگزارهستید. این به این معنا نیست که شما با همه چیز موافق هستید. در مواقعی، ممکن است لازم باشد که به عنوان یک عمل خدماتی، حدودی را در مورد درخواست ها تعیین کنید.


5. به تیم اعتبار دهید

کلید رهبری خدمتگزار، مدیریت نفس خودش است. رهبری خدمتگزار در مورد رشد افراد است و اینکه چگونه رهبر می تواند به کمک کوچینگ، بعنوان کوچ به رفع موانع کمک کند. عملاً به این معنی است که خود را بعنوان راسی از سازمان ندانید تا تیم اعتباری را که شایسته آن است دریافت کند و شما بعنوان رهبر مسئول ایجاد تیمی هستید که اعضای آن شما را برای سال ها به یاد خواهند آورد.6. رشد و انعطاف تیم را در اولویت قرار دهید

یک رهبر خدمتگزار از جلو رهبری می کند، اما پشت تیم است. بعنوان مثال ممکن است ممکن است تیم یک ضرب الاجل مهم را از دست دهد در اینجا بجای توصیه به تیم، یک رهبر خدمتگزار روی نحوه عملکرد بهتر آنها در دفعه بعد تمرکز خواهد کرد. که چه چیزی یاد گرفتند؟ و چگونه می توانند نقاط قوت خود را به حداکثر برسانند و نقاط ضعف خود را در آینده به حداقل برسانند؟


7. اهدافی روشن را از قبل تعیین کنید

یک رهبر خدمتگزار می‌داند و می‌پذیرد که موفقیت خودش مشروط به رشد تیمش است. بنابراین وظیفه رهبر این است که نه تنها موانعی را که تیم را سد می کنند، از بین ببرند، بلکه واقعاً رشد خود، عاملیت، امنیت روانی را برای کمک به پیشرفت تیم خود، ارتقا دهند. رهبر خدمتگزار به توانمندسازی استعدادهای تیم خود کمک می کند.


8. رفاه کارکنان را در اولویت قرار دهید

رهبری که رفاه کارکنان را در اولویت قرار می دهد، به طور فعال گوش می دهد و به تیم ها برای تصمیم گیری قدرت می دهد.  انجام منظم چک کردن وظایف یک به یک، اجرای سیاست های کاری منعطف و ایجاد ارتباطات باز، تعهد به خدمت و حمایت از رشد و موفقیت تیم را نشان می دهد.


9. با اعضای تیم خود تعامل کنید.

در سال 2024، یک رهبر خدمتگزار نیازهای دیگران را اولویت بندی می کند و اعضای تیم را توانمند می کند. مدیر عاملی که با کارکنان خود تعامل دارد، به ایده های آنها گوش می دهد و ابتکارات را بر اساس بازخورد آنها اجرا می کند. علاوه بر این، آنها توسعه کارکنان را از طریق کوچینگ و آموزش در اولویت قرار می دهند و محیط کاری حمایتی را تقویت می کنند که رضایت و بهره وری بیشتر را به همراه دارد.


۱۰. به چالش های مهم تیم خود رسیدگی کنید

رهبران خدمتگزار نه تنها تیم های خود را در اولویت قرار می دهند، بلکه تمایل دارند که رسیدگی به مهمترین چالش های آن ها را نیز بپذیرند، استعداد، زمان و منابع خود را برای یافتن و اجرای راه حل ها اختصاص دهند. این امر در حوزه‌هایی از طراحی سیاست های منابع انسانی مناسب برای کارمندان گرفته تا اجرای استراتژی‌ها در صورت ارائه داده‌های قانع‌کننده نشان داده می‌شود. 


1۱. از "قاعده پلاتین" پیروی کنید

با در نظر گرفتن "قاعده پلاتین"، یک رهبر می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

 قانون پلاتین چیست؟ با دیگران آن گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفتار شود. اعمال این در سطح فردی به طوری که هر فرد احساس کند مورد توجه قرار گرفته است، قدرت این قانون را افزایش می دهد.


۱۲. باور داشته باشید که مردم می خواهند و می دانند چگونه موفق شوند

رهبری خدمتگزار با این باور شروع می شود که مردم برای خوش گذرانی و تفریح سر کار نمی آیند و دانستن اینکه افرادی که کار را انجام می دهند بهتر می دانند چگونه کار را بهبود بخشند. همانطور که با دقت گوش می دهید، نشان می دهید که به خود اهمیت می دهید. وقتی ایده ها را اجرا می کنید، پرسنل احساس ارزشمندی می کنند و باعث ایجاد تعامل و وفاداری خواهد شد و ارزش شما به عنوان یک رهبر افزایش خواهد یافت.

13. با همدلی رهبری کنید

پذیرش اخلاق رهبر خدمتگزار در سال 2024 به معنای پذیرش سبک رهبری است که رشد و رفاه اعضای تیم و جوامعی را که به آنها تعلق دارند را در اولویت قرار می دهد. این در مورد رهبری با همدلی، تمرکز بر توسعه دیگران و ایجاد محیطی است که در آن همه احساس قدرت و ارزش می کنند. 


۱۴. توانمندسازی قهرمان بیش از اختیار

یک رهبر خدمتگزار، رشد تیم خود را در اولویت قرار می دهد و از توانمندسازی بر اقتدار حمایت می کند. به عنوان مثال، مدیری را تصور کنید که جلسات هفتگی یک به یک را برای درک چالش ها و آرزوهای فردی برنامه ریزی می کند، سپس پشتیبانی و فرصت ها را بر اساس آن تنظیم می کند. این نوع رویکرد فرهنگ اعتماد، همکاری و موفقیت مشترک را تقویت می‌کند و همه را تشویق می‌کند تا بهترین کمک را انجام دهند.


.۱۵ به طور دائم کارکنان را راهنمایی کنید

در سال 2024، رهبر خدمتگزار بودن در هند به معنای اولویت دادن به رشد و رفاه کارکنان است.کمپانی تاتا را مثال بزنید، که در آن رهبران به طور دائم کارکنان را راهنمایی می کنند، از ابتکارات آن ها حمایت می کنند و فرهنگ محیط کار فراگیر را پرورش می دهند. این رویکرد نه تنها رضایت کارکنان را افزایش می دهد، بلکه باعث موفقیت کسب و کاری پایدار می شود و روح واقعی رهبری خدمتگزار را در هند مدرن تجسم می دهد.


16. واقعاً افراد خود را بشناسید

زمانی را برای شناخت واقعی افراد خود، شخصی و حرفه ای اختصاص دهید. دریابید که چه چیزی آنها را وادار می کند و چگونه از استعدادهای خود به بهترین نحو استفاده کنند. به آنها بازخورد دوره ای بدهید. از مکالمات سخت نترسید. مردم به "رفیق" نیاز ندارند. آنها باید به چالش کشیده شوند، رهبری شوند، راهنمایی شوند و پاسخگو باشند. بهترین راه برای خدمت به مردم این است که آنها را به جایی ببرید که به تنهایی نمی توانند به آنجا برسند.


17. مخفف TOUCH را اعمال کنید

در عصر هوش مصنوعی، یک رهبر خدمتگزار مخفف TOUCH را با رفتار مهربانانه با اعضای تیم، انجام بیش از حد تعهدات، درک نیازها از طریق گوش دادن، برقراری ارتباط با گفتگوی صادقانه، و خدمت فروتنانه با پروژه‌های فناوری افزوده به کار می‌برد. آنها از هوش مصنوعی برای بهره وری استفاده می کنند، اطمینان حاصل می کنند که فناوری ارتباط انسانی و تأثیر جامعه را افزایش می دهد، رهبری که همدلی را با نوآوری می آمیزد.


18. به کسانی که به آنها خدمت می کنید عمیقا متعهد باشید

رهبران خدمتگزار همدل و انعطاف پذیر هستند و تعهد عمیقی به رفاه مردم و جوامعی دارند که به آنها خدمت می کنند. من برای رئیس سازمانی کار می کردم که رهبر خدمتگزار بود. وقتی پدرم یک اورژانس پزشکی داشت، او مرا تشویق کرد که با او باشم و به او پیشنهاد داد که مسئولیت‌های کلیدی‌ام را تا زمان بازگشتم بر عهده بگیرم. رهبر خدمتگزار بودن، بازگشت سرمایه زیادی را به همراه دارد.


19. نیازهای اعضای تیم را مقدم بر نیازهای خود قرار دهید

رهبر خدمتگزار شخصیت پرورش دهنده ای است که نیازهای اعضای تیم را بر نیازهای آنها ترجیح می دهد. این رهبر با سخاوت و مراقبت واقعی برای منفعت بیشتر، با فروتنی و ملاحظه کاری، احترام به توانایی های اعضای تیم، و ارائه آنچه که هر فرد بر اساس شایستگی ها و شخصیت خاص خود نیاز دارد، به افراد خود خدمت می کند.


20. وارد شوید و برای حمایت از تیم اقدام کنید

یکی از نمونه‌های عالی رهبر خدمتگزار، مدیر مهندسی نرم‌افزار است که برای نوشتن خطوط کد وارد عمل می‌شود و مطمئن می‌شود که تیم مهلت مقرر را رعایت می‌کند. اگرچه نوشتن کد ممکن است دیگر در شرح وظایف آنها به عنوان یک مدیر نباشد، یک رهبر خدمتگزار زمانی که تیم آنها به حمایت بیشتری نیاز دارد، به جای تماشای و حمایت از حاشیه، اقدام می کند.

نوشته: پیمان امیدوار

کوچ حرفه ای از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF