رابطه کوچینگی بین کوچ و مراجع از ارتباط عمیق در جهت ایجاد رشد و آگاهی برای مراجع می باشد که طبق اصول فدراسیون جهانی کوچینگ ICF بر اصول اخلاقی بنا نهاده شده است.

ذهن آگاهی به معنای با تمامیت ذهنی حاضر بودن در لحظه است. و همانطور که از توضیح آن و ذات کوچینگ مشخص است ارتباط کوچینگی بین کوچ و مراجع برای اینکه بتواند حداکثر نتیجه و ارزش افزوده را برای مراجع خلق کند نیازمند ذهن آگاهی است.

همانطور که می دانیم کوچ حرفه ای برای اینکه مورد تایید صلاحیت فدراسیون جهانی کوچینگ قرار بگیرد باید 8 صلاحیت اخلاقی را در جلسات کوچینگ خود رعایت کند. از بین این 8 صلاحیت مشخصاً صلاحیت های چهارم یعنی ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت، پنجم حضور و توجه کامل و ششم گوش دادن فعالانه تحت تاثیر مستقیم ذهن آگاهی کوچ در جلسه کوچینگ قرار دارد.

ذهن آگاهی در جلسات کوچینگ  چه برای کوچ و چه برای مراجع که در وارد جلسه کوچینگ شده است تا آگاهی و نتیجه ای که نیاز دارد را با خود از جلسه بیرون ببرد. 

کوچ با توجه به صلاحیت های ذکر شده کوچینگ در بالا نیازمند این است که در لحظه حال حضور کامل داشته باشد تا بتواند به مراجع کمک کندو مراجع نیز به عنوان فردی که بدنبال حل شدن مسئله ای که با خود به جلسه می آورد نیاز دارد که حضور کامل را تجربه کند. مراجع لازم است که در سطحی از آگاهی قرار داشته باشد که در ابتدا گاردها و اصطلاحاْ موانعی که بر سر تغییر خودش تا امروز وجود داشته را شناسایی و سپس آنها را از سر راه خویش بردارد.

نتایج نشان می دهد که افزایش تعهد و مسئولیت پذیری در مراجعین یکی از نتایج تمرینات مستمر ذهن آگاهی می باشد.


چطور ذهن آگاهی خود را افزایش دهیم ؟

امروزه با توجه به عدم تمرکز و حواس پرتی های رایج در این روزهای زندگی خیلی بیشتر از پیش نیاز داریم که روی تمرکز روی لحظه حال خود کار کنیم که هم بتوانیم از زندگی خود لذت ببریم و هم بتوانیم در جلسات کوچینگ حداکثر بهره وری را داشته باشیم 

یکی از تمریناتی که برای افزایش سطح ذهن آگاهی می توانید از آن استفاده کنید این است که چشمانتان را ببندید و با استفاده از تنفس شکمی به تعداد ۱۰ مرتبه دم و بازدم توجه خود را روی اندام بدنتان متمرکز کنید. بفرض مثال درحین اینکه چشمانتان بسته است و تنفس شکمی انجام می دهید جریان خون در رگ های خود را حس کنید..با این کار می توانید تمرکز در لحظه حال یا ذهن آگاهی را تمرین کنید. 

نوشته : پیمان امیدوار

کوچ حرفه ای توسعه فردی و کسب و کار 

از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF امریکا