بزرگ ترین مرکز ارائه خدمات کوچینگ آنلاین به زبان فارسی در سراسر جهان

پیمان امیدوارمدرک سطح PCC(کوچ حرفه ای) از فدراسیون بین المللی کوچینگ(ICF)

مدرک کوچینگ سطح ACTP از آکادمی ایمپکت امریکا

مدیرعامل و موسس مرکز بیزینس کوچینگ پرشیانا  

دانش آموخته دوره بیزینس کوچینگ هلدینگ ماهان تیموری (TBC)


تجربه شغلی:

 • برگزاری جلسات بیزینس کوچینگ فردی، گروهی و تیمی بیش از 1200 ساعت
 • بخشی از همکاری های بیزینس کوچینگ از سال ۱۳۹۸ تا کنون
 • جلسات بیزینس کوچینگ با مجموعه خلاقیت و ایده پردازی کیهان
 • جلسات بیزینس کوچینگ با مدیریت عامل شرکت پروفیل سازی حکمت
 • جلسات بیزینس کوچینگ با برند خشکبار امانی
 • جلسات بیزینس کوچینگ آکادمی صادقی
 • جلسات بیزینس کوچینگ مجموعه کلینیک زیبایی خاطره
 • مدیریت تیم بیزینس کوچینگ شرکت سرای بصیرت دل ( هلدینگ ماهان تیموری)از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱
 • مدرس دوره آنلاین کوچینگ CTC
 • سرپرست اجرایی سمینار مَستر بیزینس کوچینگ - سال 1398


دوره های آموزشی:

 • دوره کوچینگ سطح دو (ACTP) آکادمی کوچینگ ایمپکت امریکا
 • دوره بیزینس کوچینگ مرکز بیزینس کوچینگ ایران
 • دوره  پرورش بیزینس کوچ هلدینگ ماهان تیموری
 • دوره بازاریابی و فروش مدرسه کسب وکار آیا
 • دوره سیستم سازی