موفقیت یا ثروت


میدونم عنوانی که انتخواب کردم کاملا غلطه، خیلی غلطتر از علم بهتر است یا ثروت، ولی فکر کردم می تونه باعث جذابیت بشه😅

- خلاصه بریم سر اصل موضوع. موفقیت از نگاه بعضیها اینهاست....و.....و .....و ...... ، اما از نگاه من برای سالهای طولانی اولویت اول، انسانیت و معنویت بود (( از اتاق فرمان میگن زرشک😂 )). من تصور میکردم اصلا ثروت یا مادیات از اولویتی بر خوردار نیست، اگر انسان باشی، اگر عاشق باشی، اگر با خدا باشی کافیه، وگرنه کسی که از گرسنگی نمرده ((دوستان میفرمایند پس چه طوری نسل امسال شما نابود شده؟؟؟😋 ))

- اما زندگی برای هر کسی درسای خودشو داره و یه درس مهمی که برای همه داره و من خیلی دیر فهمیدم این بود که: درسته که با پول خوشبخت نمیشی، اما به احتمال زیاد بدون پول بدبخت میشی😎  و یه درس خیلی مهم دیگه اینکه اگر ارزشهات با ارزشهای جامعه در تناقض باشه،اون جامعه خوردت میکنه😣

-در واقع من به ثروت و مادیات اعتقادی نداشتم ((مجدد میفرمایند زرشک))، اما ثروت مادیات به من اعتقاد خاصی داشت😬 ، کم کم فهمیدم اکثرمردم حافظ و مولانا و سعدی رو هم فقط برای سرگرمی میخونن، اما اعتقادی به زندگی عاشقانه و عارفانه ندارن یا شاید بهتره بگم که برای این حرفا تره هم خورد نمیکنن ((از اتاق فرمان میگن فضولیش به من نیومده))  

خدا رو شکر که الان نیستن (حافظ و مولانا و سعدی رو میگم) وگرنه اونا هم وقتی برای شعرو شاعری پیدا نمیکردن، یا مثلا فرهاد از روی بیکاری و برای اثبات عشقش کوه نمیکند ((گویا شعرا و فرهاد خان هم نظر اتاق فرمان رو دارن))

حرفام جنبه اعتراضی نداره ها، فقط دارم درسایی از زندگیم رو میگم ((محترمانه میفرمایند برو بابا))

-خلاصه درس بزرگ رو گرفتم، اما از حرف تا عمل فاصله بسیاره، از درس تا باور کردن و از باور کردن تا نتیجه گرفتن  ((میگن رات دوره😀 ))

 برای منی که بیشتر عمرم رو با اون عقاید زندگی کرده بودم و عمیقا اینگونه افکار و شکل زندگی رو دوست داشتم، این تغییر خیلی سخت و زمانبر شد ((دیگه دارن بی ادب میشن))

 حدود 7 سال تا شکستن خودم و پیدا کردن باورهای جدید؛ الان که به عقب نگاه میکنم انگار یه چشم به هم زدنه ولی تغییر هزینه داره، درد داره و من خوشحال از عمل و تلاش در راه درسی که گرفتم  ((نمیدونم چرا میخندن))

ای بابا😂

امیدوارم توی درسای عملی هم مثل تئوریها همیشه 20 باشید.