گوش شنوا

گوش شنوا

گوش شنوا مهمترین مهارتی است که ارتباط موثر را ممکن می سازد.گوش دادن کار آسانی نیست و نیازبه تمرین دارد.این مقاله به شما کمک می کند به شیوه گوش دادن خود فکر کنید و آن را بهبود ببخشید.اما چرا گوش شنوا این قدر اهمیت دارد؟چطور شنوده بهتری باشیم ؟ در ادامه پاسخ این سوالات شفاف خواهد شد.

توجه و درک دیگران، هدیه ای است که احساس خود ارزشمندی و اعتبار را در دیگران بیدار می کند .خوب گوش دادن بهترین شیوه ای است که معاشرت با دیگران را با ان بهبود می بخشد.وقتی نشان دهیم که منظور مخاطب را درک کرده ایم وحتی احساسات او را از پشت حرفهایش درک کرده ایم ، باعث می شود مخاطب احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد، گوینده در این شرایط به سمت ابراز آزادادنه افکارش سوق داده می شود.همه انسانها سرانجام رشد می کنند ، اما نیاز به جدی گرفته شدن و تصدیق احساسات هر گز از بین نمی رود.اغلب افراد به این دلیل خوب گوش نمی کنند که تصور می کنند، می دانند گوینده چه می خواهد بگوید ، خود من بارها در جلسات کوچینگ از تضاد گفته های مراجع با پیش تصورات خودم شگفت زده شده ام . برای همین لازم است، مدتی ذهنیت خود را کنار بگذاریم تا بتوانیم منظورگوینده را به طور صحیح درک کنیم . درک دیگران به این نیست که فکر کنیم از افکار و احساسات آنها خبر داریم ، درک دیگران، نیاز به شنیدن واقعی و کشف دیگران دارد. بارها ازمراجعین خود شنیده ام که حس خوب شنیده شدن به اندازه برطرف شدن چالش برای آنها اهمیت داشته است.

شاید ازخود بپرسیم چه نیازی هست که پشت حرفهای مراجعین را بشنویم؟

در جریان رشد اکثر افراد یاد می گیرند، براحساسات خود نقاب بزنند.به همین دلیل پیام ها ضمنی تر و درک آن ها مشکل تر می شود.از این رو یکی از روشهای موثر درک دیگران، خوب گوش دادن برای گرفتن معنای نهفته پیام است.معمولا آنچه در ضمن پیام نهفته است برای یک شنونده معمولی آشکار نیست ولی با تمرین می توان سطح شنیدن را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.

نشانه های داشتن گوش شنوا:

آنچه را که می شنویم به بیان خود بازگو می کنیم:

پایان دهنده صحبت های دیگران نیستیم:

پیش از ارزیابی گفته های اشخاص منتظر می شویم تا صحبتشان تمام شود

درحین گوش دادن، علاوه بر موضوع صحبت، به دنبال احساسات نهفته نیز هستیم

حتی وقتی که به موضوعی علاقه نداریم باز هم به گوش دادن ادامه دهیم

علاوه برا حقایق موجود در صحبتهای افراد به دنبال عواطف پنهانی آنها نیز هستیم

هیچگاه تظاهر به گوش دادن نمی کنیم

در مورد ایده ها واحساسات افراد قضاوتن نمی کنیم

با گفتن "هوم"، "بله " و :"متوجه ام" هنگام صحبتهای دیگران عکس العمل نشان می دهیم.

گفتن حرف آخر ، لزوما از جانب ما نیست

شنیدن، زبان جهانی پذیرش درک و دلگرمی است

وقتی شما به کسی خوب گوش می دهید، حتی بدون اینکه چیزی به زبان بیاورید، به طرف مقابل این پیام را می رسانید که تو را دوست دارم و برایت ارزش قائل هستم و تو را می فهمم. دوستی بیشتر درک بیشتر فهم بیشتر آگاهی بیشتر فهم بهتر از دستاوردهای مهم گوش شنوا است. اکثر ما در طول زندگی انزوا را تجربه کرده ایم .وقتی درک درستی از انزوا و رفع آن انزوا پیدا کنیم متوجه می شویم ، انزوای فرزندان، گوشه گیری همسر، تنهایی کارمندان می توانند صدمات قابل توجهی ایجاد کند.

تمرین اطرف خود را با نگاه دیگر بررسی کنیم ، برای اطرفیانمان محیطی امن فراهم کنیم که حرفشان را به ما بزنند ، اگر حتی انزوای کم رنگی وجود دارد ، آن را به ارتباط موثر تبدیل کنیم.داشتن گوش شنوا در کل زندگی ، مهم ترین نشانه ای است که ما کوچینگ را زندگی می کنیم ، یقین دارم با همراهی دوستان خوبی همچون شما گامی موثر در بهبود کیفیت کار و زندگی خود و نزدیکانمان و در نهایت، شاهد زندگی بهتر و حال بهتر تمامی انسانها در کل جهان باشیم.

به قلم: محمد احسان امامی آل اقا